Ciri Wanita Ahli Syurga dan Ahli Neraka, Ayo Belajar Agama Gratis di Avicenna Malang

Setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi, disana hanya terdapat 2 tempat yaitu syurga dan neraka. berikut adalah ciri-ciri ahli syurga dan ahli neraka

 • 1. Bertakwa.
 • 2. Beriman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
 • 3. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadlan, dan naik haji bagi yang mampu.
 • 4. Ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, jika dia tidak dapat melihat Allah, dia mengetahui bahwa Allah melihat dirinya.
 • 5. Ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah, tawakkal kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut terhadap adzab Allah, mengharap rahmat Allah, bertaubat kepada-Nya, dan bersabar atas segala takdir-takdir Allah serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya.
 • 6. Gemar membaca Al Qur’an dan berusaha memahaminya, berdzikir mengingat Allah ketika sendiri atau bersama banyak orang dan berdoa kepada Allah semata.
 • 7. Menghidupkan amar ma’ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat.
 • 8. Berbuat baik (ihsan) kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk, serta berbuat baik terhadap hewan ternak yang dia miliki.
 • 9. Menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, memberi kepada orang, menahan pemberian kepada dirinya, dan memaafkan orang yang mendhaliminya.
 • 10. Berinfak, baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, menahan amarah dan memaafkan manusia.
 • 11. Adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk.
 • 12. Menjaga lisannya dari perkataan dusta, saksi palsu dan menceritakan kejelekan orang lain (ghibah).
 • 13. Menepati janji dan amanah yang diberikan kepadanya.
 • 14. Berbakti kepada kedua orang tua.
 • 15. Menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya, sahabat terdekat dan terjauh.

Mau tau lebih banyak mengenai ilmu agama yang didapatkan secara cuma-cuma atau GRATIS? ayo segera daftarkan dirimu ke Bimbel dan Les Privat SD SMP Avicenna Malang, tidak hanya dapat mendalami mata pelajaran di kelas tapi juga mendapatkan pendidikan Alquran dan Sholat secara GRATIS. Caranya mudah hanya dengan hubungi 081233309365. Biayanya sangat murah, hanya dengan membayar 50 ribu untuk biaya pendaftaran. 🙂 Ayo segera gabung….

Source: https://rizkyahmad88.wordpress.com/2011/07/19/32/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *